Privacy Verklaring

Inleiding
In deze Privacy Verklaring geeft SAFENED Security B.V. een beschrijving van de wijze waarop zij persoonsgegevens van haar websitebezoekers en klanten verzamelt en hoe zij deze verwerkt. Hierbij handelt zij in lijn met geldende privacywetgeving (Wbp/AVG). Het uitgangspunt is dat SAFENED Security B.V. uitsluitend gegevens verzamelt die noodzakelijk zijn voor de levering van aan te bieden / overeengekomen diensten en deverbetering daarvan en ten behoeve van sollicitatie procedures binnen SAFENED Security B.V. met de mogelijkheid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Persoonsgegevens en doelbindingInschrijving sollicitanten:
Wanneer u zich inschrijft via de website of tijdens een intakegesprek op ons kantoor kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), motivatiebrief, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen die u hebt gevolgd of gedaan;
 • Referenties en getuigschriften;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Rekeningnummer;
 • BSN nummer.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Opstellen arbeidsovereenkomst.
 • Aanvragen verplichte screening afd. Bijzondere Wetten, Politie
 • Controle diploma beveiliging, V-base
 • Controle referentie
 • Salarisadministratie
 • Personeelsadministratie


Inschrijving opdrachtgevers:

Wanneer u informatie of dienstverlening aanvraagt via de website, per e-mail of via persoonlijk contact met SAFENED Security B.V. kunnen wij (indien u de gegevens wenst vrij te geven en indien relevant) de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Contactpersoon/contactpersonen bij noodgevallen;
 • Functie contactpersoon;
 • Gebruik alarmsysteem en evt. schakelcodes;
 • Gegevens rond de aansluiting bij een PAC.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Opstellen overeenkomst van dienstverlening;
 • Verplichte aanmelding werkzaamheden bij afd. Bijzondere Wetten, Politie;
 • Administratie met gebruikersaccount voor de opdrachtgever;
 • FinanciĆ«le administratie.


Gebruik Cookies/IP-adres op de website

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.


Gebruik IP-adres bij een bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoek wordt uw IP-adres niet geregistreerd.


Rechten van betrokkenen

Voor het verwerken van (eerder beschreven) persoonsgegevens anders dan in het kader van een overeenkomst, dienen betrokkenen toestemming te geven voordat de persoonsgegevens verzameld mogen worden. Deze toestemming wordt verkregen voor elk doel waarvoor de gegevens verzameld worden. De betrokkene heeft het recht om deze toestemming in te trekken of te weigeren.


Inzage, wijziging en verwijdering

Via de mail (kantoor@SAFENED.nl) kunnen betrokkenen een verzoek doen tot inzage, wijziging en verwijdering van hun gegevens. SAFENED voldoet per direct of in elk geval zo spoedig mogelijk aan dit verzoek of stelt de betrokkene op de hoogte van de status van het verzoek. Tevens kan de betrokkene zelf in het persoonlijke account binnen SAFENED security B.V. de gegevens deels inzien, laten wijzigen en/of verwijderen.


Doorgifte aan derden

Uw (persoons)gegevens worden in een database van ons administratiesysteem opgeslagen en verwerkt en is o.a. beveiligd middels een twee-factorauthenticatie. Dit systeem is enkel benaderbaar door enkele functionarissen binnen SAFENED tenzij SAFENED Security B.V. daartoe gehouden is op grond van een wettelijke plicht of rechterlijk bevel.
SAFENED Security B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en dergelijke. De maatregelen omvatten onder andere:

 • Screening van de medewerkers;
 • Binnen SAFENED Security houdt een KAM coƶrdinator zich bezig met veiligheidsvraagstukken.
 • Jaarlijks wordt er een audit uitgevoerd.
 • Er wordt gewerkt met beveiligde verbindingen en inlogsystemen (twee factorauthenticatie).


Bewaartermijnen

SAFENED Security B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. SAFENED Security B.V. adviseert u dan ook om deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. De meest actuele versie is steeds te vinden op deze pagina.


Klacht

Indien gewenst en bij schending van de privacy kan de betrokkene een klacht indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke en/of een relevante privacy toezichthouder.


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

SAFENED Security B.V.
Hortsedijk 81
5708 HC Helmond
Telefoonnummer: 088-6070700 / E-mail: kantoor@safened.nl