SAFENED

Proactive gastvrije beveiliging

SAFENED - Proactive gastvrije beveiliging

Dief slaat steeds vaker toe in winkels

Van alle vermogenscriminaliteit die in Nederland wordt gepleegd betreft 7,9 procent een winkeldiefstal. In 2010 was dat 6,1 procent. De nieuwste cijfers tonen aan dat de totale vermogenscriminaliteit weliswaar daalt, maar dat dit nauwelijks geldt voor het aantal winkeldiefstallen dat bij politie wordt gemeld, aldus Detailhandel Nederland, dat pleit voor een gezamenlijke en nieuwe aanpak.

Grofweg komen twee typen daders de winkel binnen. In de aangiftecijfers is sprake van een oververtegenwoordiging van Oost-Europeanen, bijna 15 procent van het totaal. Van Steeg: “In Nederland zijn honderden van deze bendes actief, vaak vanuit het voormalige Oostblok. Zij gebruiken ook steeds nieuwe hulpmiddelen. Zo hield een winkelier onlangs iemand staande met een geprepareerde zak chips. Werkelijk te gek voor woorden.” Circa 30 procent van alle schade door winkeldiefstallen wordt veroorzaakt door georganiseerde bendes. Naast de georganiseerde bendes bestempelt Detailhandel Nederland de gelegenheidsdieven als belangrijkste type dader. Het gaat om diefstallen met een relatief kleine schade, maar om enorme aantallen.

Winkeliers investeren fors in het voorkomen van winkeldiefstallen en andere criminaliteit. Het is voor Detailhandel Nederland een optie om hierover extra afspraken te maken met politie en justitie. In het geval dat opsporing nodig is, zou politie prioriteit kunnen geven aan winkeliers die aantonen werk te maken van beveiligingsmaatregelen.tailhandel Nederland roept een volgend kabinet dan ook op om van de aanpak van winkeldiefstal topprioriteit te maken. “Dan gaat het in ieder geval om twee onderwerpen. Ten eerste moeten we veel beter samenwerken om georganiseerde bendes aan te pakken. Daarbij moeten politie en openbaar ministerie landelijk capaciteit beschikbaar stellen en moeten nieuwe mogelijkheden, zoals moderne camerasystemen en zoekmethoden, veel beter worden benut”, zegt Bert van Steeg, secretaris winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland. “Ten tweede moet de administratieve rompslomp uit het aangifteproces. Gebruik de technologische middelen die er zijn en zorg vooral dat goede dienstverlening bovenaan de agenda staat.”

Terug naar het overzicht

Reacties:

Er zijn nog geen reacties achtergelaten. Ben jij de eerste?


Plaats een reactie:

Naam:
Emailadres:
Bericht:
* Emailadres wordt niet getoond. Wil je een eigen afbeelding bij je reactie, meld je aan bij Gravatar.